Zdravíme vás, HR Tech inovátori! Dnes sa ponoríme do zaujímavého sveta implementácie HR softvéru, či už ide o dochádzkový softvér, aplikáciu pre nábor zamestnancov alebo platformu pre onboarding a tréning. Aj keď tento proces môže znieť ako riadna výzva, dá sa zvládnuť! So správnym prístupom a štipkou dobrej nálady dokážete úspešne zdolať nástrahy implementácie HR softvéru. Pozrime sa spoločne na 3 prvky, ktoré vám pomôžu zvládnuť nastavenie nového HR softvér hladko a plynule.

 

1/ Dôkladné plánovanie: Základ úspechu

Predstavte si, že sa pustíte do vzrušujúceho hľadania pokladu bez mapy alebo plánu. Zlý nápad. Rovnaký princíp platí aj pri implementácii HR softvéru. Predtým, ako sa do procesu vrhnete, venujte čas dôkladnému plánovaniu. Zostavte tím kolegov zo všetkých kľúčových oddelení, ktorí budú riadiť proces implementácie nového HR nástroja. Definujte primárne ciele, časovú os a rozpočet. Uistite sa, že sú všetci pripravení pustiť sa do projektu implementácie.

Prípadová štúdia: Spoločnosť „Funky Fiasco“.

Spoločnosť Funky Fiasco sa vrhla do implementácie HR softvéru bez zadefinovania špecifikácií a konkrétnych požiadaviek pre ich potreby. Okrem toho s partnerskou spoločnosťou, ktorá mala prijímať súbory dát z HR softvéru, viazla komunikácia. Výsledok? Chaos, meškania, frustrácia. Bez jasnej cestovnej mapy síce prešli procesom implementácie, avšak chyby sa odzrkadlili na zbytočných „zachádzkach“ a navýšených nákladoch. Na poličkách im zostal ležať nevyužitý HR hardvér. Ponaučenie? Vždy si vytvorte jasný obraz a transparentne komunikujte so zodpovednými kolegami a partnermi.

 

Team brainstorming

 

Úskalia, ktorým sa treba vyhnúť:

  • Vynechanie kľúčových strán z hlavných oddelení, čo vedie k nesúladu a odporu.
  • Podcenenie časových a finančných a ľudských zdrojov potrebných na implementáciu, čo vedie k unáhleným rozhodnutiam a slabým výsledkom.
  • Zanedbanie jasnej komunikácie zamestnancom o výhodách nového softvéru, čo má za následok nízku mieru prijatia riešenia.

 

2/ Prispôsobivosť: Riešenie šité na mieru vašim potrebám

Rovnako ako oblek, HR softvér by mal vyhovovať vašej organizácii od hlavy po päty. Jedna veľkosť nesedí všetkým! Hľadajte HR softvérové ​​riešenia, ktoré ponúkajú flexibilné nastavenia funkcií. Softvér by sa mal vedieť prispôsobiť vašim jedinečným potrebám, ako je firemná kultúra, organizačná štruktúra, počet zamestnancov alebo rôzne pracovné kalendáre. Flexibilné a užívateľsky príjemné rozhranie pomôže vašim zamestnancom ľahko sa orientovať v novej aplikácii a zabezpečí bezproblémové používanie pre všetkých.

Prípadová štúdia: Spoločnosť „Live for Today“.

Spoločnosť Live for Today padla pri výbere softvérového riešenia HR do pasce. Chýbali možnosti prispôsobenia funkcionalít a customizácií na mieru. Výsledok? Ich HR procesy sa zasekli v pevných softvérových pravidlách. To viedlo k frustrácii a neefektívnosti. V korporácii prebiehali zlepšenia v HR procesoch, avšak vybraný nástroj im neumožnil začleniť tieto procesy do dátového toku. Korporácia expandovala do nových krajín, ale HR systém neponúkal pridávanie zahraničných právnických osôb. Pamätajte, HR softvér by sa mal vedieť prispôsobiť vám na všetkých organizačných úrovniach a nie vy jemu.

 

Úskalia, ktorým sa treba vyhnúť:

  • Výber prvého softvéru, ktorý sa objaví na zozname bez zohľadnenia špecifických požiadaviek vašej organizácie.
  • Prehliadanie dôležitosti moderného užívateľského rozhrania a intuitívnej navigácie, čo vedie k zmätku a neochote používať nový HR nástroj.
  • Neschopnosť predvídať budúci rast a potreby škálovateľnosti, čo často vyústi do drahých upgradov alebo výmeny celého softvéru.

 

3/ Efektívne školenie a podpora: Posilnite svojich HR majstrov

Aké sú základy pre inšpiratívny a úspešný onboarding, ktorý vedie k angažovanosti nových zamestnancov? Správna zostava školení a kontinuálna starostlivosť o nováčikov. Podobne aj váš HR tím potrebuje náležité školenie a podporu pri adaptácii nového HR nástroja. Investujte do komplexných školiacich programov, ktoré pokryjú všetky potrebné aspekty softvéru podľa užívateľských úrovní, napr. zamestnanec, vedúci, HR, Admin. Okrem toho sa uistite, že je k dispozícii nepretržitá podpora zo strany dodávateľa pre zodpovedanie otázok a poskytovanie riešení počas implementácie.

 

Prípadová štúdia: Organizácia „Mix-Up Grumblers“.

Organizácia Mix-Up Grumblers nevenovala čas a prostriedky školeniam a náležitej podpore, takže ich HR tím a manažéri sa cítili stratení a dezorientovaní. Výsledok? Všetci na zodpovedných pozíciách hľadali výhovorky, prečo sa softvér nepoužíva, a uvádzali všetky možné dôvody, prečo toto HR riešenie jednoducho nemôže fungovať. Nikdy neupustili od pôvodných praktík a spôsobov, napr. od množstva komplikovaných excelovských hárkov, ktoré neuvádzajú tok dát v reálnom čase. Navyše v dôsledku častej fluktuácie HR manažérov a vedúcich operatívy komplikovala situáciu roztrúsená komunikácia a chyby. Pamätajte, že poskytnutie adekvátneho školenia a podpory vašim kľúčovým oddeleniam so zavedeným plánom nástupníctva je rozhodujúce pre efektívnu implementáciu HR softvéru!

 

Training_Runner

 

Úskalia, ktorým sa treba vyhnúť:

  • Zanedbanie dostatočnej odbornej prípravy, čo vedie k nízkej znalosti softvéru a zvýšenej chybovosti.
  • Podcenenie potreby neustálej podpory, čo spôsobuje, že zamestnanci necítia podporu a sú frustrovaní.
  • Prehliadanie dôležitosti zdokumentovania procesov a vytvárania vedomostnej základne, čo vedie k medzerám v znalostiach o používaní nového softvéru, keď sú kľúčoví členovia tímu neprítomní.

Nový HR nástroj sa môže stať skutočným HR pokladom pre každú spoločnosť vrátane tej vašej. Ušetrené hodiny administratívnej práce a finančných prostriedkov, spokojnejší zamestnanci a technicky vybavení manažéri – to všetko stojí za každé úsilie, ktoré vynaložíte na riadne plánovanie implementácie a analýzu skutočných potrieb vašej spoločnosti.