Spôsoby vykazovania

Vykazovanie podľa vašich predstáv

Odpracované hodiny alebo dochádzka

Celý svet vykazovania hodín zamestnancov sa točí okolo vykazovania odpracovaných hodín a vykazovania dochádzky. U nás v XperienceHR si môžete vybrať prvú, druhú alebo obe možnosti naraz, podľa potrieb vašej spoločnosti.

Time tracking and attendance

Dochádzka

Vaši zamestnanci búdu môcť zaznamenať svoj príchod a odchod pomocou terminálov (tzv. Clock In a Clock out), mobilnej aplikácie, webovej aplikácie alebo wifi.

Odpracované hodiny

Vykazujte odpracované hodiny použitím denného, týždenného, tímového výkazu alebo nechajte negatívne vykazovanie urobiť všetko za vás. Pri akejkoľvek voľbe budete môcť vykazovať podľa trvania alebo chronologicky.

Objednajte si ukážku zdarma.

Na konferenčnom hovore alebo osobnom stretnutí Vám radi ukážeme špecializované funkcie XperienceHR pre personálne agentúry, a pomôžeme Vám vyhodnotiť nakoľko je XperienceHR vhodné riešenie pre Vašu spoločnosť.

Dochádzka

S XperienceHR máte množstvo možností takže ste to vy kto hovorí “čo” a “ako”. Dochádzka, napriek svojej jednoduchosti, nie je výnimkou.

Vyberte si terminály, mobilnú aplikáciu, webovú aplikáciu alebo ich skombinujte podľa vlastných predstáv. Napriek svojej jednoduchosti z pohľadu zamestnanca je sledovanie dochádzky úplne inou výzvou z pohľadu manažérov. Prehľadávanie obrovských množstiev dát bez straty presnosti si vyžaduje množstvo času a energie. Naše riešenie poskytuje detailné prehľady ako Hromadné schvaľovanie, Detailné zobrazenie a iné.

Time Tracking

Odpracovaný čas

Či potrebujete vykazovať vaše úlohy a aktivity denne, týždenne alebo chcete aby sa všetko dialo automaticky, XperienceHR vás nesklame. K nášmu dennému a týždennému výkazu pribudol aj tímový, ktorý vám umožní vykazovať za celý tím.
Ak máte pocit, že vykazovanie rovnakých úloh stále dookola kradne vašim zamestnancom príliš veľa času, tak Negatívne vykazovanie odpracovaného času je správnym riešením pre vašu spoločnosť.
Navyše, každá z metód vykazovania odpracovaného času je dostupná v dvoch variantoch: chronologické vykazovanie pomocou štart/stop tlačidla pre vysokú presnosť alebo vykazovanie podľa trvania, kde jednoducho zadáte trvanie odpracovaného času. Voľba je na vás.

Efektivita

Na každej minúte záleží. Transformujte informácie na progres vašej spoločnosti použitím špeciálnej kombinácie vykazovania odpracovaného času a dochádzky. Táto možnosť kombinuje obe metódy vykazovania a je zameraná na presnosť a efektivitu. Dovolí vám presne vidieť kedy zamestnanec príde do práce, začne pracovať na pridelenej úlohe alebo kedy odíde. Dáta ako intenzita zapojenia zamestnanca do projektu, účtované hodiny alebo ziskuschopnosť projektu sú Vám k dispozícii kedykoľvek ich potrebujete.
V prípade spolupráce s externými živnostníkmi/konzultantmi si stále dokážete zachovať presnosť Vašich interných reportov. Je to vďaka tlačidlu “External”. Táto funkcia umožňuje vašim zamestnancom označiť ich úlohy ako externé ak boli vykonané mimo miesta pracoviska alebo mimo ich pracovných hodín.

TTO Efficiency

Negatívne vykazovanie

Budúcnosť vykazovania je tu. Plne automatická metóda vykazovania, ktorá odbremení vašich zamestnancov od povinnosti vykazovať odpracovaný čas. XperienceHR ponúka možnosť vytvoriť si pracovný kalendár podľa vlastných predstáv, takže negatívne vykazovanie bude fungovať aj pre zamenstnancov s nepravidelnou pracovnou dobou.
Plne automatické negatívne vykazovanie odpracovaného času a manažment absencií.
Toto nastavenie automaticky generuje nemeniteľné pracovné záznamy. Zamestnanci zaznamenávajú svoje absencie, aby doplnili čas, kedy nepracovali.
Negatívne vykazovanie odpracovaného času s manuálnymi nadčasmi a manažment absencií
Hoci obe nastavenia automaticky generujú odpracovaný čas, záznamy vytvorené týmto nastavením sú upraviteľné. Aby sa docielila presnosť vo výkazoch, zamestnanci môžu záznamy upravovať alebo aj pridávať viac odpracovaného času. Absenciami sa kompenzuje neodpracovaný čas.

TTO Exception

Jednoduchosť

Povedzme, že vaši zamestnanci pracujú v prostredí nekompatibilinom s počítačmi. Viackrát počas dňa potrebujú zmeniť pracovisko podľa projektových potrieb. Vy chcete zaznamenávať ich dochádzku, ale aj jednotlivé úlohy, na ktorých počas zmeny pracovali. V XperienceHR máme riešenie.
Je ním vykazovanie odpracovaného času založené na dochádzke, ktoré spája odpracovaný čas s dochádzkou spôsobom, že prvý Clock In a posledný Clock Out značí začiatok a koniec zmeny zamestnanca. Každý další Clock In je začiatok novej úlohy, alebo aj úlohy na inom pracovisku, a každý další Clock Out je ukončenie začatej úlohy.

TTO Clock
Pripravení vyskúšať XperienceHR vo Vašej spoločnosti?
Vyskúšajte XperienceHR 30 dní zdarma