Ochrana osobných údajov

Pre XperienceHR je dôležité zachovať ochranu osobných údajov našich zákazníkov, aj keď využívajú všetky výhody internetu.

database

XperienceHR a Ochrana osobných údajov

Pre XperienceHR je dôležité zachovať ochranu osobných údajov našich zákazníkov, aj keď využívajú všetky výhody internetu.

Sme presvedčení, že vaše podnikanie je len vaše. Ochrana osobných údajov je dôležitá pre vás aj pre nás. Informácie, ktoré nám poskytnete, preto budeme chrániť. V záujme ochrany osobných údajov sa spoločnosť XperienceHR riadi zásadami, ktoré sú v súlade s celosvetovou praxou ochrany súkromia zákazníka a ochrany údajov.
• Vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu ani žiadne ďalšie informácie nepredáme ani nikomu neposkytneme.
• Budeme používať najmodernejšie bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich informácií pred neoprávnenými používateľmi.

 

UPOZORNENIE

Keď budeme potrebovať informácie, podľa ktorých možno určiť vašu totožnosť (osobné údaje) alebo ktoré nám umožňujú kontaktovať vás, požiadame vás o ne. Tieto údaje sú obvykle potrebné pri vytvorení prihlasovacieho mena na stránke. Vaše osobné údaje používame na štyri primárne ciele:
• uľahčiť používanie stránky, aby ste údaje nemuseli zadávať viackrát,
• pomôcť zodpovedať vaše prípadné otázky týkajúce sa podpory,
• pomôcť vytvárať funkcie, ktoré budú pre vás najdôležitejšie,
• upozorňovať vás na inovácie produktu, špeciálne ponuky, aktualizované informácie a iné správy z XperienceHR.

 

SÚHLAS

Registráciou súhlasíte, že budete dostávať náš príležitostný elektronický newsletter. Ak nechcete, aby sme vás e-mailom informovali o ďalších ponukách týkajúcich sa produktov XperienceHR, o programoch, podujatiach alebo službách, môžete odpovedať na e-mailovú správu, pričom do riadku s predmetom napíšete „Unsubscribe“. Potom už nebudete dostávať marketingové správy od spoločnosti XperienceHR.

 

PRÍSTUP

Poskytneme vám prostriedky, ktorými zabezpečíte správnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov. Tieto informácie si môžete kedykoľvek prezrieť a aktualizovať kliknutím na prepojenie na webovej lokalite vedúce k vášmu kontu. Tu môžete vykonávať tieto činnosti:
• pozrieť si a upraviť osobné údaje, ktoré ste nám poskytli,
• prihlásiť sa na odber elektronických newsletterov o našich službách a produktoch,
• zaregistrovať sa. Po registrácii to už nemusíte opakovať. Tieto informácie vám zostanú všade, kam sa na stránke XperienceHR.com dostanete.

 

ZABEZPEČENIE

Spoločnosť XperienceHR prijala účinné opatrenia na ochranu zabezpečenia vašich osobných údajov a na dodržanie vami zvoleného určeného použitia týchto údajov. Prijímame účinné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje ochránili pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom alebo odhalením, pozmenením alebo zničením.
Zaručujeme, že vaše transakcie na internete budú bezpečné a zabezpečené. Pri zadávaní objednávok alebo prístupe k údajom na vašom osobnom konte využívate zabezpečený serverový softvér SSL, ktorý vaše osobné údaje pred odoslaním cez internet zašifruje. SSL patrí k najbezpečnejším šifrovacím technológiám, ktoré existujú.
Vaše osobné informácie bez vášho súhlasu nikdy neposkytneme mimo spoločnosti. V rámci spoločnosti sú uložené v šifrovanej podobe na serveroch kontrolovaných heslom s obmedzeným prístupom. Vaše údaje sú uložené a spracovávané v Spojených štátoch amerických.
Pri ochrane údajov máte dôležitú úlohu aj vy. Nik nemôže vidieť alebo upravovať vaše osobné údaje bez toho, aby poznal vaše používateľské meno a heslo, preto ich nikomu neposkytujte.

 

VÝKON PRÁVA

Ak sa z nejakého dôvodu domnievate, že spoločnosť XperienceHR nedodržiava tieto zásady, informujte nás e-mailom na adrese info@XperienceHR.com a my urobíme maximum pre urýchlené zistenie a nápravu tohto problému. V riadku s predmetom nezabudnite uviesť slová Privacy Policy.

 

PROFILY V RÁMCI ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY

Ak nás kontaktujete s otázkou týkajúcou sa predaja alebo podpory, môžeme vám založiť profil v systéme CRM alebo systéme podpory. Tieto otázky zaznamenávame, aby sme vám mohli lepšie pomôcť pri podpore poskytovanej v budúcnosti.

 

ČO ROBÍME S INFORMÁCIAMI, KTORÉ NÁM POSKYTNETE

Keď sa k nám pridáte, poskytujete nám svoje kontaktné údaje vrátane vášho mena a e-mailovej adresy. Tieto informácie používame na to, aby sme vám posielali aktuálne informácie o objednávke, dotazníky na meranie spokojnosti s našimi službami a oznámenia o nových zaujímavých službách z našej ponuky. Ak u nás zadáte objednávku, požiadame vás o číslo kreditnej karty a fakturačnú adresu. Tieto údaje použijeme len na vyfakturovanie produktu (produktov), ktoré ste si vtedy objednali. Fakturačné údaje neukladáme. Vaše preferencie, pokiaľ ide o uloženie kreditnej karty a predplácanie, spravuje platobný procesor TransFirst.
Spoločnosť XprerienceHR poskytne vaše osobné údaje bez upozornenia len vtedy, ak jej táto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo v dobrej viere, že je to potrebné: a) na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi alebo splnenie právnych úkonov vyžadovaných od spoločnosti XperienceHR alebo stránky, b) na ochranu a obranu práv alebo majetku spoločnosti XperienceHR alebo jej webových lokalít, c) na konanie v naliehavej situácii s cieľom ochrániť osobnú bezpečnosť používateľov produktov XperienceHR, webovej lokality spoločnosti XperienceHR alebo verejnosti.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “nariadenie”) nájdete kliknutím na sekcie nižšie.
Cieľom týchto dokumentov je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

 

Naplánujte si ukážku softvéru a zistite, ako XperienceHR môže pomôcť aj vašej spoločnosti rásť.

Sme dostupní vo viacerých termínoch