Doplnok pre JIRA

Tento jednoduchý doplnok umožňuje pripojiť systém JIRA k aplikácii XperienceHR na sledovanie času s cieľom upravovať pracovné záznamy v oboch systémoch.

Data graph

JIRA a XperienceHR sa perfektne dopĺňajú

K výkonným funkciám systému JIRA v oblasti projektov/úloh prináša XperienceHR možnosť sledovať úlohy, ktoré nesúvisia s projektom, a možnosť sledovať dobu voľna zamestnancov.
- sledovanie času projektových schôdzí
- sledovanie času výskumu a vývoja
- sledovanie času obchodných stretnutí
- sledovanie práce s návrhmi
- sledovanie iného času nesúvisiaceho s projektom

Team work

Ďalšie funkcie

Využívajte softvér JIRA intenzívnejšie so sledovaním projektového rozpočtu, sledovaním výdavkov, súbormi správ a aplikáciami pre iPhone/Android, aby ste mohli sledovať čas a voľno aj na cestách. Vďaka uzatváraniu a schvaľovaniu časových výkazov je XperienceHR spoľahlivým nástrojom pre projektové výkazníctvo.

analysis

Údaje z JIRA nezmenené

Údaje zo softvéru JIRA, ktoré boli synchronizované a použité na vygenerovanie fakturačnej zostavy zostávajú nezmenené. Interné preskúmanie výkonu zamestnanca na základe sledovaného času nie je ovplyvnené prípadnými úpravami času, ktorý klientovi v skutočnosti vyfakturujete.

database

Konfigurácia XperienceHR

 

1. Prihlasovacie meno zamestnanca v aplikáciách XperienceHR a JIRA sa MUSÍ zhodovať.
 
– Ak chcete upraviť prihlasovacie meno zamestnanca, prejdite na položky Konfigurácie > Zamestnanci > Upraviť zamestnanca (žltá ceruzka), alebo kliknite na položku Pridať nového zamestnanca a zadajte zhodujúce sa prihlasovacie meno.

 

2. Každý zamestnanec si musí nastaviť svoju Predvolenú úlohu (rôzne významy v aplikácii Jira, Úlohy v aplikácii XperienceHR sú programovanie, schôdza, výskum – nie konkrétna práca, ktorá sa má vykonať, ako je to v Jira).
 
– Prejdite na položky Konfigurácia > Moje nastavenia > Časté úlohy a vyberte možnosť Predvolená úloha (Jira nemá typy úloh, odporúčame použiť všeobecné pomenovanie úlohy pre práce zapisované v systéme Jira, napríklad Práca alebo Programovanie, v systéme XperienceHR to potom možno zmeniť) –Úlohy môže vytvárať len správca – Predvolená úloha musí mať parameter: Môže pridať úlohu do projektu, alebo Musí pridať úlohu do projektu. Ak v systéme XperienceHR vyberiete možnosť Nemôže pridať úlohu do projektu, uloží sa Čas a Poznámka, ale nie projekt. Ak nie je nastavená možnosť Predvolená úloha, čas sa neuloží.

 

3. Kód projektu sa musí ZHODOVAŤ s kódom projektu v aplikácii Jira.
 
– Prejdite na položky Klienti a projekty > Projekty > +Pridať nový projekt > zadajte informácie a KÓD – ak sa kód projektu nezhoduje, čas sa neuloží.

 

4. Vygenerovanie kľúča API
 
– Musíte si vygenerovať kľúč API, aby ste ho mohli zadať do konfigurácie doplnku Jira Plugin – prejdite na položky Konfigurácia > Nastavenia > myšou sa presuňte úplne nadol > kliknite na tlačidlo Vygenerovať – vyberte a skopírujte tento kľúč API.

 

Konfigurácia JIRA

1. Prevezmite si doplnok XperienceHR Time Tracking Cloud Connector Plugin pre Jira
2. Súbor extrahujte.
3. Doplnok nainštalujte do systému Jira. Názov tohto doplnku je XperienceHR Time Tracking Cloud Connector. (Správa > Doplnky)
4. Kliknite na názov doplnku > kliknite na tlačidlo Konfigurovať.
5. Zadajte kľúč API.
5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Možné príčiny nesynchronizácie

 

Ak ste všetky kroky vykonali správne, ale v aplikácii XperienceHR nevidíte pracovný čas, mali by ste dvakrát preveriť nasledujúce možné problémy:

 

1. Zapisovanie do uzavretého mesiaca

Aplikácia XperienceHR neumožňuje zapisovať do uzavretého mesiaca. Ak potrebujete, aby systém JIRA vytvoril viac pracovných denníkov, musíte znovu otvoriť časový výkaz. Prejdite na položky Domov -> Časové výkazy, vyberte časový výkaz zamestnanca, kliknite na tlačidlo Upraviť (ceruzka) a kliknite na tlačilo Znovu otvoriť pre zamestnanca.

 

2. Začiatočný dátum pracovného týždňa

Skontrolujte začiatočný dátum v nastaveniach zamestnanca – Pracovný týždeň. V bezplatnej skúšobnej verzii pre používateľa v role správcu ide o dátum prihlásenia. Skontrolujte, či pracovný denník v systéme JIRA nie je vytvorený k staršiemu dátumu, alebo prejdite na nastavenia zamestnanca a začiatočný dátum pracovného týždňa zmeňte na skorší dátum.

 

3. Zvolená predvolená úloha má parameter „Nemôže pridať úlohu do projektu“

Máte možnosť nastaviť zákaz sledovania niektorých úloh v projekte. Používateľ v tomto prípade musí vybrať inú predvolenú úlohu alebo prejsť na položky Konfigurácia -> Úlohy a upraviť danú úlohu na parameter „Môže pridať úlohu do projektu“.

 

4. Používateľ nie je členom projektového tímu

Skontrolujte podrobné nastavenia projektu -> kliknite na kartu Projektový tím, či je projekt dostupný pre VŠETKÝCH používateľov alebo či je daný používateľ označený ako člen tímu.

 

 

 

Naplánujte si ukážku softvéru a zistite, ako XperienceHR môže pomôcť aj vašej spoločnosti rásť.

Sme dostupní vo viacerých termínoch