Platené pracovné voľno

S XperienceHR sa môžte zbaviť viacerých excelov, násteniek a papierových priespustiek od lekárov. Prečítajte s iviac o jednoduchom systéme na plánovanie, zaznamenávanie a reportovanie plateného voľna.

Booy Swimming

Platené pracovné voľno

XperienceHR zahŕňa funkciu riadenia plateného pracovného voľna (PTO), ktorá je plne integrovaná so sledovaním času zamestnancov. Ich vykazovanie v jednej správe poskytne lepší obraz o mesačnom výkone zamestnanca. Tento intuitívny samoobslužný nástroj pre zamestnancov znižuje náklady na pracovnú silu potrebnú pri spracovaní mzdovej agendy.

Vacation Time

Spracovanie a schválenie voľna

Každá žiadosť o platené pracovné voľno sa zaznamená s časovou známkou a každé schválenie, zrušenie alebo pozmenenie sa zaznamenávajú s menom osoby. S každou žiadosťou systém posiela e-mail s oznámením pre manažéra, ktorý žiadosť schváli alebo zamietne.

checklist

Nárok, čerpanie a prenos plateného voľna

Môžete si môže nastaviť vlastný typ potvrdzovania, priradiť celofiremné alebo individuálne čerpanie a v prípade potreby aj výnimky. Zamestnanci majú aktuálne informácie o stave čerpania voľna z banky plateného pracovného voľna. XperienceHR podporuje prenos dovolenky s možnosťou zrkadlenia zásad prenosu do softvéru tak, aby boli zahrnuté limity prenosu a limity dovolenky. Zadefinujte ročné nároky na základe seniority zamestnanca.

Time off request video

Ste pripravený skúsiť XperienceHR? Začnite už dnes!

Svetové štátne sviatky

V softvér XperienceHR vedie aktuálny kalendár slovenských štátnych sviatkov. Ak sa žiadosť o pracovné voľno prekrýva so štátnym sviatkom, XperienceHR automaticky vypočíta počet pracovných dní. Funkcia riadenia pracovného voľna bola vytvorená s podporou pre štátne sviatky viacerých krajín v rámci jedného firemného konta, takže XperienceHR je výborný nástroj pre podniky so zmiešanými globálnymi tímami alebo oddeleniami.

Map

Reporty pracovného voľna a mzdové reporty

Najväčší prínos z používania funkcie riadenia pracovného voľna má mzdová učtáreň. Možnosť pracovať s týmto transparentným online nástrojom dokáže ušetriť množstvo hodín. Zabezpečovanie zamestnaneckého servisu a odpovedanie na otázky týkajúce sa pracovného voľna už nie je časovo náročný proces. Používatelia v roli personalistu majú prístup k mzdovým výkazom, správam o absenciách a čerpaní absencií v programe Excel. Tri veľmi užitočné nástroje XperienceHR v rukách personalistu sú ročný prehľad zamestnanca, prehľad čerpania pracovného voľna a firemný kalendár. Mzdová agenda môže byť radosť!

report

Naplánujte si ukážku softvéru a zistite, ako XperienceHR môže pomôcť aj vašej spoločnosti rásť.

Sme dostupní vo viacerých termínoch