Hodnotenie zamestnancov

Schvaľovanie výkazov na konci mesiaca je priestor na rýchle hodnotenie zamestnancov. Krátka spätná väzba dokáže motivovať a inšpirovať vašich zamestnancov.

Employee Feedback

Úspechy zamestnancov

Inovačný spôsob motivácie zamestnancov zdieľať svoje úspechy každý mesiac. Pri mesačnom uzatváraní výkazov má zamestnanec možnosť priamo vo výkaze poznačiť, čo sa mu podarilo. Poznačené úspechy a splnené ciele sa stávajú súčasťou poznámok o výkonnosti práce zamestnanca a sú tak k dispozícii pri koncoročnom hodnotení.

Employee achievements

Spätná väzba manažérov pre zamestnancov

Schvaľovanie výkazov na konci mesiaca je správny čas a priestor na rýchlu spätnú väzbu o úlohách a aktivitách vykonaných zamestancom. Tento jednoduchý trik dokáže urobiť divy s atmosférou vo vašej spoločnosti. Krátka spätná väzba dokáže motivovať a inšpirovať vašich zamestnancov.

Managerial feedback

Súkromné poznámky o výkone

Okrem vyššie spomenutých funkcií vám tento modul poskytne aj priestor pre manažérske poznámky, ktoré zamestanec nevidí. Vďaka tejto vlastnosti môžu byť tieto poznámky použité pri osobnom hodnotení zamestnanca, ktoré býva menej pravidelné.

Notes

Mileniáli milujú spätnú väzbu

Úprimná a okamžitá pochvala pozitívne ovplyvní akúkoľvek spoločnosť a umožní plynulé pracovné prostredie. U mileniálov to platí dvojnásobne. Častokrát nemajú dosť trpezlivosti na to, aby čakali na výročné správy a hodnotenia. Nezdravá komunikácia medzi manažérmi a mileniálmi vedie k predsudkom a vytvára odstup, jednoducho chcú vidieť palce hore za ich prínos, úspechy a nápady. Funkcia spätnej väzby XperienceHR naplní potrebu mileniálov pracovať v transparentnom prostredí. .

Social media

Hodnotenie zamestnanca integrované s výkazom práce

Pracovný výkaz zamestnancov s funkciou Hodnotenie zamestnanca ponúka smajlíky a textové polia so spätnou väzbou priamo v hornej časti obrazovky. V prípade, že ju nepotrebujete, možnosť Spätná väzba sa dá jednoducho vypnúť v nastaveniach. Pod funkciou Spätná väzba je zobrazený prehľad mesačných údajov o dochádzke a absenciách s ďalšími možnosťami zobrazujúcimi všetky podrobnosti o dochádzke podľa týždňov a dní.

Feedback screen
Interaction Icon

Interakcia

Či už pracujete v kancelárii alebo doma, spätná väzba by mala byť pravidelná, častá a konkrétna. Členovia vášho tak cítia, že si ich vážite a touto formou majú priestor komunikovať svoje pracovné úspechy alebo iné témy.

Flash Cards Icon

Úplnosť

Emoji a písané hodnotenie sú umiestnené priamo v hornej časti mesačného výkazu. Jednoduchá a efektívna spätná väzba je zakomponovaná v jednej aplikácii.

Money Bag Icon

Úspora

Funkcia hodnotenia zamestnancov je k dispozícii bez príplatku vo všetkých XperienceHR programoch.

Speech Bubbles

Komunikácia

Funkcia hodnotenia zamestnancov umožňuje na mesačnej báze jasnú a transparentnú komunikáciu. Zamestnanec aj manažér vyjadrujú svoje názory v bezpečnom prostredí.

Fast Time Icon

Rýchlosť

Dvoma kliknutiami je možné hodnotenie zdieľať oboma smermi. Takýmto spôsobom šetríte váš čas a čas zamestnanca.

Photos Icon

Udalosti

Dôležité udalosti pracovného života systém XperienceHR zaznamenáva a ukladá. Kedykoľvek máte tímovú osobnú schôdzu, či už štvrťročnú, polročnú alebo ročnú, si môžete históriu hodnotení vziať so sebou namiesto poznámok.

Stiahnite si naše mobilné aplikácie

PlayStore
Appstore

Naplánujte si ukážku softvéru a zistite, ako XperienceHR môže pomôcť aj vašej spoločnosti rásť.

Sme dostupní vo viacerých termínoch