Naháňanie PN-kových lístkov, nervózne potenie sa na pohovoroch, alebo zdĺhavé stretnutia bez pointy a podstaty? Možno aj to, a možno niečo pozitívnejšie :).

Naša firma, XperienceHR, bola pozvaná do redakcie časopisu TouchIT - Digitálny svet na dotyk.

 

Pozrite si neformálny rozhovor o profi téme: HR vo firmách sa stará aj o šťastie zamestnanca.

Dozviete sa o trendoch v HR oddeleniach, v HR technológiách a o dôvere voči zamestnancom v režime hybridný office. Rozhovor vás prevedie možnosťami sledovania dochádzky a absencií jednak vo výrobných firmách, ale aj v tzv. slobodných firmách. Nebudú chýbať príklady z praxe.

 

Ochutnávka:

HR oddelenia a ich fungovanie sa výrazne posunuli vpred z pohľadu využívania technológií.

Taktiež nastala zmena v tom, že v centre diania je zamestnanec, teda človek, a nie proces.

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9tDbfLM6x7g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>