Dochádzkový systém pre výrobu

Dochádzka do výroby a logistiky určite predstavuje určité nuansy. XperienceHR vám poskytuje okamžitý prehľad o počte zamestnancov v továrni, sklade a na každej výrobnej linke vrátane informácií o zručnostiach a certifikátoch. Pozrite sa, ako to funguje!

Manufacturing Workers

Dochádzkové terminály s duálnymi kartami

Dochádkové terminály zaznamenávajú čas a činnosti zamestnancov. Tieto záznamy sa v systéme porovnávajú s pracovnými kalendármi zamestnancov/plánmi zmien. Terminály môžu byť umiestnené na rôznych miestach na sledovanie aktívneho pracovného času a prestávok. Napríklad čas strávený v šatni, na fajčiarskej prestávke, a čas strávený skutočnou prácou. Každý zamestnanec vlastní kartu s jedinečným identifikačným číslom. Karta môže sslúžiť na: 1/ zaznamenávanie príchodov a odchodov priložením karty k terminálu 2/ na otváranie dverí, rámp alebo na prístup na konkrétne miesta v rámci pracovného areálu Ak chcete využívať karty na obe možnosti, poskytujeme duálne karty so signálmi NFC a RDIF.

XPHR cards

Efektívnosť a funkcia Meškania a Neprítomnosti

Vedúci zmien alebo manažéri majú neustály a okamžitý prehľad o množstve pracovníkov na pracovisku. Systém umožňuje nastaviť pravidlá meškaní a neprítomností. Chýbajúci zamestnanci môžu byť na povinnosť nastúpiť do zmeny upozornení pomocou sms . Plán zmien definuje počet pracovníkov požadovaných na každej výrobnej linke so špecifickým zoznamom zručností.
Ak dôjde k zmene, napr. niektorí pracovníci chýbajú alebo je práca dokončená rýchlejšie, ako sa plánovalo, môže manažér na zvýšenie efektivity premiestniť pracovnú silu.

Analysis

Dochádzka v reálnom čase

Nástenka dochádzky poskytuje aktuálne údaje o každej výrobnej linke alebo akomkoľvek inom monitorovanom mieste pracoviska. Údaje v reálnom čase sú vo forme grafov a tabuliek.

Real time graph
Approval Icon

Zručnosti

Funkcionalita Zručnosti bola vyvinutá v úzkej spolupráci s našim klientom – jednou z najväčších personálnych agentúr v Európe. Modul Zručnosti je široko používaný vo výrobe a logistike.

Time Entry Icon

Plánovač zmien, akýkoľvek typ zmeny

Plánovač zmien slúži na riadenie častého striedania zmien a členov tímu na rôznych miestach. Táto ľahko použiteľná funkcia umožňuje manažérom rýchlo plánovať zmeny pre svojich zamestnancov. Neobmedzený typ, sadzba, trvanie zmeny a príplatky v súlade s legislatívou a vašimi zákazníckymi zmluvami.

Notifications icon

Upozornenia v reálnom čase

Neskoré a chýbajúce e-mailové upozornenia vám pomôžu vyriešiť prevádzkové problémy v reálnom čase. Zamestnanci môžu požiadať o voľno pomocou mobilnej aplikácie alebo kontaktovaním vedúceho zmeny, ktorý ich neprítomnosť zaznamená do systému. Manažéri môžu hromadne schvaľovať/odmietať absencie na webe alebo v mobilnej aplikácii.

Naplánujte si ukážku softvéru a zistite, ako XperienceHR môže pomôcť aj vašej spoločnosti rásť.

Sme dostupní vo viacerých termínoch