Dochádzka pre každý typ zamestnanca

Dochádzkový systém od XperienceHR vám umožní vykazovať kdekoľvek. Existuje celá škála možností pre vykazovanie odpracovaného času pre jednotlivcov ale aj tímy. Spôsob vykazovania si jednoducho nastavíte podľa typu pracovnej doby a prostredia.

Receptionist

Profesionáli a zamestnanci z kancelárskeho prostredia

Webové rozhranie ponúka široká škálu možností vykazovania času a dochádzky a zaznamenávania neprítomností. Jednotný prihlasovací prístup (Single Sign-On) ponúka možnosť získať okamžitý prístup do XperienceHR synchronizovaný s vašim firemným emailom. Mobilná aplikácia je vhodný a jednoduchý spôsob vykazovania pre všetkých používateľov smartfónov.

Manager

Pracovníci výroby a logistiky

NFC terminály pre jednoduché zaznamenávanie príchodu a odchodu. Žiadne zložité tlačidlá. Zamestnanci používajú programovatelné NFC karty. Možnosť používať NFC náramky, odznaky, tričká a tiež stravné karty. Dáta v reálnom čase umožňujú presný prehľad prítomnosti všetkých zamestnancov. Manažéri majú k dispozícii informácie o meškaniach a chýbajúcich zamestnancoch. Dochádzkové dáta na výplaty sú k dispozícii na konci každého mesiaca.

Logistics

Terénni pracovníci

Odolné riešenie pre akýkoľvek typ prostredia. Tímové výkazy pre riadenie častých zmien a variácií v pracovnej dobe a pracovníkov v rôznych lokáciách.

Gardener

Plánovač zmien pre rozloženie pracovného času

Náš plánovač zmien vám umožňuje plánovať zmeny a riadiť ich aktualizácie v reálnom čase. Úpravy zmien sa často dejú na dennej báze, napr. v prípade neočakávaných absencií. Táto funkcia vám pomôže zlepšiť komunikáciu medzi manažérmi a vašimi zamestnancami, výsledkom čoho bude efektívnejšie a organizovanejšie pracovné prostredie s flexibilnými aktualizáciami.

Shift Planner

Automatický plánovač zmien

Okno Nová zmena vám ponúka kontrolu nad definovaním kritérií pre váš nový rozvrh.

Zadajte názov, kód a farbu pre jednoduchšiu identifikáciu zmeny. Nastavte čas začiatku a konca pre určenie trvania každej zmeny. Pomocou možnosti Opakovať vytvorte opakované zmeny. Náš plánovač vám umožňuje nastaviť maximálny počet zamestnancov požadovaný pre každú zmenu pre zabezpečenie optimalizácie pracovného času. Táto funkcia zaisťuje, že máte k dispozícii správny Počet zamestnancov pre splnenie prevádzkových potrieb bez nadmerného alebo nedostatočného počtu zamestnancov. Jednou z kľúčových predností nášho automatického plánovača je schopnosť plánovať na základe konkrétnych Zručností. Tu môžete zadefinovať požadované zručnosti pre každú zmenu a zabezpečiť, že na tieto zmeny budú pridelení iba zamestnanci s potrebnou kvalifikáciou.

Shifts Scheduler

Naplánujte si ukážku softvéru a zistite, ako XperienceHR môže pomôcť aj vašej spoločnosti rásť.

Sme dostupní vo viacerých termínoch