Efektívne sledovanie času

Základom sledovania času je zníženie nákladov na pracovnú silu, zlepšenie súladu s predpismi a zvýšenie produktivity zamestnancov. Jedinou cestou je robiť veci efektívne.

Dovoľte nám začať s Vami. Požiadajte o živé demo.

Možnosti vykazovania času

Prispôsobte vykazovanie času potrebám celej spoločnosti, jednotlivým tímom alebo aj zamestnancom.

Zistite viac

Uzatváranie a schvaľovanie časových výkazov

Vytvorte firemnú hierarchiu zamestnancov, nadriadených a projektových manažérov v XperienceHR a konfigurujte uzatvárací a schvaľovací proces pre výkazy.

Zistite viac

Oznámenia a pripomienky pre zamestnancov

Zapnutie pripomienok značne zvýši spoluprácu zamestnancov na vykazovaní času a tým pomôže dodržiavať harmonogram výplatnej pásky na čas.

Zistite viac

Povolenia a obmedzenia

XperienceHR prichádza s prístupovými právami na leveli veľkých spoločností, vstavanými na kontrolu toho k čomu zamestnaci môžu, respektíve nemôžu mať prístup.

Zistite viac

Sledovanie výdavkov

Keď obyčajné vykazovanie príchodov a odchodov nestačí, XperienceHR Vám umožní zaznamenať oveľa potrobnejší popis pracovného dňa. Táto funkcionalita Vám umožní vykazovať firemné alebo projektové výdavky s veľkou presnosťou.

Zistite viac

Jednotný prihlasovací prístup

XperienceHR Vám dáva možnosť použiť jednotný prihlasovací prístup (Single Sign-On (SSO)). Použitím SSO sa budú užívatelia môcť prihlásiť do Xperience.app pomocou ich Google účtu alebo podobného účtu s povoleným SAML.

Zistite viac

Dôverujú nám veľké aj malé spoločnosti

Možnosti zadávania času

XperienceHR vám a vašim zamestnancom ponúka veľa možností ako sledovať čas. Od každodenného manuálneho vypĺňania údajov až po týždenný prehľad časových výkazov – stačí len pár klikov a práca sa zaznamená. K ďalším možnostiam patrí sledovač času, systém „pichačiek“ a automatické sledovanie času na báze výnimiek. Mesačné, týždenné alebo vlastné obdobia vykazovania vám poskytujú skutočnú flexibilitu, ako si tento nástroj nastaviť podľa potrieb vašej spoločnosti a nie naopak.

Uzatváranie a schvaľovanie časových výkazov

V XperienceHR si vytvoríte hierarchiu zamestnancov, nadriadených a projektových manažérov svojej organizácie a nakonfigurujete proces uzatvárania a schvaľovania časových výkazov. Vyberte si štandardný proces „zamestnanec podá – manažér schváli – HR uzavrie“, prípadne 4-krokové schvaľovanie s pridaním súhlasu projektového manažéra do procesu. Uzatváraním časových výkazov sa zabezpečí, že s historickými údajmi a správami sa nebude dať manipulovať.

Oznámenia a pripomienky pre zamestnancov

Buďme úprimní – sledovanie času je činnosť, ktorú zamestnanci často prehliadajú, hoci by mala byť vysokou prioritou. XperienceHR prichádza so súborom plne prispôsobiteľných pripomienok na splnenie rôznych úloh spojených so sledovaním času, napríklad na zapisovanie hodín, odovzdávanie časových výkazov a schválenie voľna alebo časového výkazu. Pripomienky sú presne adresované zamestnancom s danou zodpovednosťou a odosielajú sa len v prípade nevykonania úlohy. Aktivovanie pripomienok významne zvyšuje dodržiavanie sledovania času zo strany zamestnancov a pomáha zabezpečiť presný a včasný mzdový harmonogram.

Povolenia a obmedzenia

XperienceHR má integrované zásady prístupových práv na úrovni podniku, ktoré pomáhajú kontrolovať, čo zamestnanec v aplikácii vidí a čo s ňou môže robiť. Každý zamestnanec má v organizačnej štruktúre a projektovom tíme (tímoch) pridelenú používateľskú rolu. Spoločnosť si môže nastaviť, aké funkcie alebo správy môžu zamestnanci využívať, k akým projektom môžu zapisovať práce, o koľko plateného voľna môžu požiadať, kto má prístup k akým nastaveniam, kto môže monitorovať stav projektu a správy, k akej časti firemného dovolenkového kalendára majú prístup atď.

Sledovanie výdavkov

Či už ide o firemné alebo projektové výdavky, XperienceHR vám umožňuje ich efektívne sledovať. Rozpísanie výdavkov do vlastných kategórií a časových období a správy o výdavkoch máte vždy poruke. Zaradenie výdavkových tokov klienta do sledovania projektu, aby ste mohli presne vypočítať ziskovosť projektu a fakturovať klientovi. Sledovanie výdavkov zahŕňa proces schválenia a preplatenia.

Jednotný prihlasovací prístup (Single Sign-On)

Ako sa spoločnosti sa naďalej odkláňajú od predchádzajúceho modelu používania adresárovej služby, t.j. viacero hesiel na prístup k interným a externým aplikáciám, prikláňajú sa k možnosti jednotného prihlasovacieho prístupu (SSO). Implementácia SSO vo Vašej spoločnosti bude mať mnoho výhod, vrátane vyššej bezpečnosti, rýchlejších prihlasovacích protokolov a znížených nákladov na vaše oddelenie IT z dôvodu nižšieho počtu problémov súvisiacich s heslami. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na náš support tím.

Ste pripravený začať? Začnite už dnes!
30 dňová verzia zdarma